Connect with us

Genel

Atik: Bilim ve Teknik Dışlanmış Mesleklerimiz Yok Sayılmıştır

Cumhuriyet, ülkemizin kalkınması, sanayileşmesi ve gelişmesi sürecinde mühendis, mimar ve şehir plancılarının katkılarıyla büyük başarılara imza atıldığına dikkat çeken TMMOB Van İKK Sekreteri Mihail Atik, piyasacılığın gelişmeye başlakası ile birlikte bilim ve tekniğin dışlandığını ve mesleklerinin yok sayıldığını söyleyerek, “Ülkemizin temel sorunlarının çözümünü de afetlere karşı dirençli, sağlıklı ve güvenli kentlerde yaşayabilmemizi de sağlayacak olan mühendislik, mimarlık ve şehir plancılığı meslekleri âdeta gözden çıkarılmıştır. Mühendis, mimar ve şehir plancıları açlık ve yoksulluk sınırı altında düşük ücretlerle, kötü koşullarda çalışmaya mecbur bırakılmıştır” dedi.

HABER MERKEZİ /AJANS65 TV

Türk Mimar ve Mühendisler Odaları Birliği (TMMOB) Van İl Koordinasyon Kurulu(İKK) “Boşuna Mı Okuduk” kampanyası çerçevesinde basın açıklaması düzenledi. İnşaat Mühendisleri Odasında düzenlenen basın açıklamasında konuşan TMMOB Van İKK Sözcüsü ve İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Mihail Atik, ülkenin en zor işlerinden birini kendine görev bilen meslektaşları sayesinde Cumhuriyet tarihinin önemli süreçlerin ilmek ilmek örüldüğünü söyleyerek, “Mühendis, mimar ve şehir plancıları, sadece kendileri için değil aynı zamanda parçası oldukları toplum ve ülke için de çalışmış ve üretmiştir”dedi.

‘HAYRANLIK UYANDIRACAK POLİTİKALAR MESLEKLERİMİZİN YOĞUN KATKISI İLE HAYATA GEÇİRİLMİŞTİR’

Atik, tarih boyunca kalkınma, sanayileşme, kentleşme, denizcilik, gıda, iletişim, bilişim, ulaştırma, enerji ve tarım gibi temel alanların ve plan, proje, üretim, denetim gibi süreçlerin itici gücünün meslektaşları olduğunu kaydeden Atik, “Bugünden bakıldığında hayranlık uyandıracak politikalar ve uygulamalar mesleklerimizin yoğun katkısı ile hayata geçirilmiştir” açıklamasını yaptı.

Atik şu ifadeleri kullandı:

Advertisement

“Cumhuriyet’in 100. yılına geldiğimizde mühendislik, mimarlık ve şehir planlama başta olmak üzere birçok alanda büyük ve köklü sorunlar hayatımızı kuşatmıştır. Plansızlık, üretimsizlik, işsizlik, yoksulluk, güvencesizlik, açlık ve sefalet koşulları ülkemizi teslim almıştır.

‘1980’Lİ YILLARDA BAŞLAYAN ÖZELLEŞTİRME DALGASI İLE HALKA AİT OLAN VARLIKLAR SERMAYENİN SÖMÜRÜSÜNE AÇILDI’

1980’li yıllardan itibaren imalat sektöründe başlayan özelleştirme dalgasıyla, kamuya ve halka ait olan varlıklarımız devletin elinden çıkarılarak sermayenin dizginsiz sömürüsüne ve yağmasına açılmıştır. Fabrikalarımız, limanlarımız, santrallerimiz, kamu arazilerimiz ve kamu işletmelerimiz sermaye gruplarına peşkeş çekilmiştir. 1985 yılından itibaren hız kazanan program çerçevesinde, günümüze kadar 183 kuruluşta hisse senedi veya varlık satış/devir işlemi yapılmış, bu kuruluşlardan 171’inde hiç kamu payı kalmamıştır. Özelleştirmelerin ardından yaşanan ekonomik krizlerle birlikte Türkiye ekonomisi üretime dayalı bir ülke olma modelini terk etmiştir. Kayıtdışı ekonomi başını almış yürümüş, fason üretim ve montaja dayalı üretim biçimleri benimsenmiştir. 2000’li yıllardaysa inşaata dayalı bir ekonomik model benimsenmiş, üretim yerine ithalatın desteklendiği, teknoloji ve teknik hizmetlerin dahi ithalinin makbul göründüğü bir dönem yaratılmıştır. Bu süreçte kamu işletmeleri parçalanarak kamuya ait çimento, süt, et, yem, dokuma, orman ürünleri, gemi, gübre sanayileri, enerji santralları, kimya ve petrokimya tesisleri, maden işletmeleri, demir çelik işletmeleri, kâğıt fabrikaları, telekomünikasyon hizmetleri, ulaşım hizmetleri ve bankacılık sektörü özelleştirilerek bu alanlar uluslararası tekellere bırakılmış, ülkemiz daha da fazla dışa bağımlı hale getirilmiştir. Devlet tarafından sunulması gereken teknik hizmetler piyasalaştırılmış ve serbest piyasa ekonomisinin insafına terk edilmiştir.

‘MESLEK ALANLARIMIZDA BÜYÜK BİR YIKIM YAŞANDI’

Cumhuriyet kazanımlarının birer birer tasfiye edildiği piyasacı dönüşümden tüm yaşam alanlarımızın yanı sıra mühendislik-mimarlık uygulamaları, mühendislerin, mimarların ve plancıların sosyal konum ve koşulları da doğrudan olumsuz biçimde etkilenmiştir. Meslek alanlarımızda büyük bir yıkım yaşanmıştır. Bu yıkıma bağlı olarak bir dönemin gözde meslekleri olan mühendis, mimar ve şehir plancılarının itibarı neredeyse sıfırlanmıştır. Bir afet ülkesi olmamıza rağmen, daha fazla önem verilmesi gereken mühendislik, mimarlık ve planlama hizmetleri birer prosedür haline getirilmiştir.

Advertisement

‘BOŞUNA MI OKUDUK’

Merkezi politikalardan yerel uygulamalara kadar birçok alanda bilim ve teknik dışlanmış, mesleklerimiz yok sayılmıştır. Ülkemizin temel sorunlarının çözümünü de afetlere karşı dirençli, sağlıklı ve güvenli kentlerde yaşayabilmemizi de sağlayacak olan mühendislik, mimarlık ve şehir plancılığı meslekleri âdeta gözden çıkarılmıştır. Mühendis, mimar ve şehir plancıları açlık ve yoksulluk sınırı altında düşük ücretlerle, kötü koşullarda çalışmaya mecbur bırakılmıştır. Ücretli çalışan meslektaşlarımızın yaklaşık %60’ı asgari ücret düzeyinde ücretlere çalıştırılmaktadır.

‘KAMUDA İSTİHDAM GİREDEK DARALMIŞTIR’

Kamuda çalışan meslektaşlarımızın hakları erimiş, kamuda istihdam giderek daralmıştır. Emekli meslektaşlarımız, üstlendikleri tüm önemli ve kritik görevlerden yüz akıyla çıkmayı başarmışken, mesleklerini bir ömür boyu ifa etmişken bugünlerini yoksulluk ve geçim sıkıntısı teslim almıştır. Mühendis, mimar ve şehir plancısı adayı pek çok genç, ülkemizin geleceğine dair umutlarını kaybetmek üzeredir. İşsizlik oranı %40’ları aşmıştır. Yeni mezun meslektaşlarımızın iş bulma süreleri 18 aya kadar uzamıştır. Çok sayıda meslektaşımız iş bulamadığı için yurtdışına çıkmaktadır. Ülkemiz, yetişmiş değerli mühendis, mimar ve şehir plancılarını kaybetmektedir. Meslektaşlarımız yoğun işsizlik sonucu geçimlerini sağlayabilmek için meslek dışı işlere yönelmekte, tezgâhtarlık, garsonluk, kuryelik gibi işlerde çalışmaktadır.

‘TMMOB VE BAĞLI ODALARIMIZA KARŞI DÜŞMANCA BİR TUTUM SERGİLENİYOR’

Bu acı tablo bizlere kaybedilmekte olan bir geleceği işaret etmektedir. Yüzbinlerce mühendis, mimar ve şehir plancısının bilincinde “boşuna mı okuduk!” sorusu belirginleşmektedir. Tüm bu olumsuzlukların üzerine siyasi iktidarın TMMOB ve bağlı Odalarımıza karşı düşmanca tutumu da eklendi. Bilindiği üzere TMMOB’nin yetkileri yıllar içerisinde parça parça koparıldı, elimizden alındı. Geçtiğimiz aylarda ücretli çalışan üyelerimizin asgari ücretini belirleme yetkimiz de elimizden alındı. SGK ile yapılan ücret denetimi protokolü gereği 2012 yılından bu yana belirlemekte olduğumuz mühendis, mimar ve şehir plancısı asgari ücreti, belli ki sermaye çevrelerini ve iktidarı rahatsız etmiştir. Gelişen baskılar sonucu SGK önce protokolün içini boşaltmak istemiş ardından da 2017 yılında protokolü tek taraflı olarak feshetmiştir. Bu müdahaleye rağmen TMMOB ve Odalarımız ücretli çalışan meslektaşlarımızı korumak amacıyla yönetmeliklerimiz gereği asgari ücret belirlemeye devam etmiştir. En son geldiğimiz aşamada siyasi iktidarın müdahalesi sonucu açılan davalarla ilgili yönetmeliklerimiz geçtiğimiz aylarda iptal edilmiş, bu yetkimiz de elimizden alınmıştır. Böylece, ücretli çalışan mühendis, mimar ve şehir plancıları mağdur edilmiş, serbest piyasanın acımasız sömürüsü karşısında korumasız bırakılmıştır. Bir asırdır ülkemizin kalkınması, ilerlemesi ve halkın refah koşullarında yaşaması için emek harcayan mühendis, mimar ve şehir plancıları bu tabloyu hak etmemektedir.

Advertisement

‘ÜLKEMİZİN GELECEĞİ İÇİN KAYGILAR HER GEÇEN GÜN ARTMAKTADIR’

Tüm emekçi halk kesimlerinde ülkemizin geleceği için kaygılar her geçen gün artmaktadır. Bitmek bilmeyen ekonomik krizler, enflasyon, işsizlik, hayat pahalılığı ve yoksulluk milyonların âdeta kaderi haline getirilmiştir. Daraltılan meslek alanlarımız ve mesleki itibarımız erozyona uğradıkça ülkemizin ve yurttaşlarımızın uğradığı yıkım da artmaktadır.

Sorunlarımızın, ülkemizin ve halkımızın sorunlarından bağımsız olmadığının bilincindeyiz. Mücadele etmezsek yaşadığımız sorunların daha da büyüyeceğini çok iyi biliyoruz. Ülkemizin okumuş çocukları olarak Cumhuriyetin ikinci asrında, eşitlik ve özgürlük temelinde, üreten, sanayileşen, gelişen ve hakça bölüşen bir ülkeyi inşa etmek için seferber oluyoruz.

Bir dönemin en itibarlı, gözde mesleklerinin Cumhuriyetin 100. yılında ne hale geldiğini, nasıl ve neden gözden çıkarıldığını, hangi sorunları yaşadığını ortaya koymak ve sorunlarımızın çözümü için sesimizi daha fazla yükselteceğiz.

Advertisement

Mühendis, mimar ve şehir plancılarını görmezden gelenlere ve yok sayanlara karşı haklarımız ve geleceğimiz için ayağa kalkıyoruz.

19 Eylül Mühendis, Mimar ve Şehir Plancısı Dayanışma Gününde tüm illerde sokağa çıkacak ve devamında örgütlü gücümüz ile mücadeleyi büyüteceğiz.”

Advertisement
Devamı için tıkla
Advertisement
Yorum Yapmak İçin Tıkla

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bölgeden Haberler

Görevlerine İade Edilen Patnos Belediye Eşbaşkanları: İtibar Suikasına Maruz Kaldık!

 Ağrı- Patnos Belediye Eşbaşkanları Emrah Kılıç ve Müşerref Geçer, Tahliye Sonrası Görevlerine Dönüş ve Hukuk Mücadelelerini Anlattı

Özel Haber: İdris YILMAZ

Ağrı’nın Patnos Belediye Eşbaşkanları Emrah Kılıç ve Müşerref Geçer, yürütülen soruşturma sonucu aklanarak tahliye edildikten sonra görevlerine döndü. Eşbaşkanlar, yaşadıkları süreci ve bu süreçteki hukuk mücadelelerini, Ajans65 TV’ye detaylıca anlattı.

Operasyonun Detayları ve İddialar

Emrah Kılıç, “Öncelikle hoş geldin diyoruz sizlere de yani bize kendimizi ifade etme olanağı sunduğunuz için de ayrıca teşekkür ediyoruz,” diyerek başladığı açıklamasında, Haziran ayında beklenmedik bir şekilde gözaltına alınma süreçlerini detaylandırdı. Kılıç, ” Biz bir yere kaçmadık, görevimizin başındaydık. Hiçbir yere gitme, hiçbir yere kaçma durumumuz yoktu. Savcı bizi davet etseydi kendi ayağımızla gider ifademizi verirdik,” diyerek yaşananların bir yıpratma operasyonu olduğunu belirtti.

Advertisement

Kadın Boyutu ve Siyasi Yıpratma

Müşerref Geçer ise, sabah erken saatlerde evinden gözaltına alındığını ve bu durumun büyük bir problem varmış gibi lanse edildiğini ifade etti. Geçer, “Bunu biz de biliyoruz, birçok belediyelerimizde özellikle kayyum atanan belediyelerimizde iktidarın, devletin ilk önce saldırdığı kadın çalışmalarıdır, kadın kurumlarımızdır. Bizler Patnos’un tarihinde ilk kez belediyede kadın birimleri ve kadına yönelik önemli çalışmalara yer vermiştik” diyerek sürecin özellikle kadın boyutuyla bir yıpratma olduğunu vurguladı.

Asfaltlama İşi ve Hukuki Durum

Her iki eşbaşkan da, Patnos Belediyesi’ne ait bir asfaltlama işi ile ilgili yapılan bir kira sözleşmesinin ihaleye fesat karıştırma şeklinde lanse edildiğini, ancak gerçekte böyle bir durumun olmadığını belirtti. Kılıç, “Bütün hesaplar taranmış olmasına rağmen, belediyenin ve ilgili firmanın bir para alışverişi söz konusu değil,” diyerek suçlamaların asılsız olduğunu dile getirdi.

Advertisement

Suçlamaların Asılsızlığı ve Hukuki Mücadele

Eşbaşkanlar, operasyonun hukuki temelsizliğine ve asılsız suçlamalara karşı verdikleri mücadeleyi anlattı. Kılıç, “Belediyemize ait bir asfaltlama işi ile ilgili yapılan bir kira sözleşmesi, ihaleye fesat karıştırma şeklinde lanse edildi,” diyerek sürecin gerçekte ne olduğunu detaylandırdı. Geçer ise, “Bizler burada bir kurumu temsil eden ve önemli bir halk kitlesinin irade olarak beyan ettiği eşbaşkanlarız. Özellikle HDP belediyesi olduğumuz için müfettişler yaptığımız her ödemeyi ve her ihaleyi zerresine kadar inceliyor. Bu güne kadar hiç bir usulsüzlüğümüz olmadı. İddia edilen durum ise eşbaşkanımın ifade ettiği gibi ihale bile sayılmaz. Çünkü ortada bir ödeme yok, somut bir ihale ve kamuoyu zarara uğratan bir durumda yok. Bu nedenle, bizi asılsız suçlamalarla gözaltına aldılar,” diyerek yaşanan hukuki sürecin keyfi ve yanıltıcı olduğunu vurguladı.

Seçim Sürecine Etki ve Politik Arka Plan

Her iki eşbaşkan da, bu sürecin seçim sürecine denk getirilmesinin, siyasi bir yıpratma ve baskı aracı olarak kullanıldığını belirtti. Kılıç, “Seçimler yaklaşıyor, tam adli tatile denk getirecek şekilde Haziran ayında gözaltına alınıyoruz, buradaki amaç belediyeti işlevsiz bir hale getirmek ve bu durum üzerinden kirli bir propagaganda yaratmaktı” diyerek zamanlamanın siyasi motivasyonunu ortaya koydu. Geçer de, “İktidarın kadın çalışmalarına ve eşbaşkanlık sistemine saldırısı devam ediyor, 2019 seçimlerinde belediye seçimlerinde büyük bir başarı elde eden partimizin neredeyse tüm belediyelerinde yaşadığımız olayın benzer bir durumu olan gerçekten uzak ve mükerrer iddialarla kayımlar atandı. Son kalan bir iki belediyeye de demek ki bu amaçla kayyım atamadılar. Bir itibar suikastı düzenleyerek partimizi ve çalışmalarımızı itibarsızlaştırmaya çalıştılar. Bizim ve tüm arkadaşlarımızın için rahat. Çünkü biz bu yönetimi kişisel rantlarımız için değil toplumsal menfaatler için devir aldık ve ilkelerimize bağlı olarak yönettik-yönetiyoruz” diyerek, yaşanan sürecin siyasi boyutuna dikkat çekti.

Advertisement

Halkın Tepkisi ve Eşbaşkanların Yeniden Göreve Dönüşü

Eşbaşkanlar, halkın kendilerine gösterdiği desteğin, yaşadıkları zorluklar karşısında en büyük motivasyon kaynağı olduğunu ifade etti. Kılıç, “Halkımızın bize olan yaklaşımı, bizim için en büyük motivasyon kaynağı,” diyerek halkın desteğinin önemini vurguladı. Geçer ise, “Kadın müdürlüklerimizi ve eş başkanlık sistemini destekleyen halkımız, bu hukuksuzluğu reddetti,” diyerek halkın tepkisini dile getirdi.

Gelecek Vizyonu ve Belediye Yönetimine Yaklaşım

Son olarak, eşbaşkanlar, geleceğe dair planlarını ve belediye yönetimine olan yaklaşımlarını paylaştı. Kılıç, “Seçim bugün olsa da, Patnos Belediyesi’ni tekrar halkımızla birlikte, eş başkanlık sistemiyle yönetmeye hazırız,” diyerek, gelecek için umutlu olduklarını belirtti. Geçer ise, “Biz halkı esas alan, hizmeti, mücadeleyi ve hukuku ön planda tutan bir gelenekten geliyoruz,” diyerek belediye yönetimindeki temel ilkelerini vurguladı. Bu süreç, yerel yönetimler ve hukuk mücadeleleri açısından önemli bir örnek teşkil ediyor.

Halkın Destek ve Motivasyon Kaynağı

Advertisement

Eşbaşkanlar, bu sürecin halk nezdinde kendilerini daha da güçlendirdiğini ve görevlerine döndüklerinde çalışmalarına devam edeceklerini ifade etti. Geçer, “Bugün biz burada yokken arkadaşlarımız çalışmalarına devam ettiler, o boyutta bir sıkıntı da yaşamadık,” diyerek, eşbaşkanlık sisteminin kırmızı çizgileri olduğunu ve bu sistemi tekrar hayata geçireceklerini belirtti.

Yönetim Anlayışı ve Gelecek Planları

Bu olay, yerel yönetimlerdeki hukuki süreçler ve siyasi mücadeleler açısından dikkat çekici bir gelişme olarak kaydedildi. Eşbaşkanlar, halkın desteğini arkalarına alarak, hukukun üstünlüğünü ve adaleti esas alan bir yönetim anlayışını sürdürme kararlılığını vurguladılar.

 Patnos Belediye Eşbaşkanlarının Görevden Alınması ve Türkiye’deki Belediye Yönetimleri Üzerindeki Siyasi Etki

Advertisement

31 Mart 2019 tarihinde Türkiye’de yapılan yerel seçimler, Halkların Demokratik Partisi (HDP) için önemli bir başarıyı işaret ediyordu. Parti, 3 büyükşehir, 5 il, 45 ilçe ve 12 belde belediyesi olmak üzere toplamda 65 belediye başkanlığını kazandı. Ancak bu başarı, bazı belediyelerdeki yöneticilerin görevden alınmalarıyla gölgede kaldı. Bu durumun en çarpıcı örneklerinden biri, Ağrı’nın Patnos ilçesinde yaşandı. Patnos Belediye Eşbaşkanları, somut olmayan gerekçelerle görevden alındı.

Bu gelişmeler, Türkiye’nin birçok yerinde HDP’nin kazandığı belediyelerde benzer bir sürecin yaşandığını gösteriyor. 19 Ağustos 2019’da Diyarbakır, Van ve Mardin Büyükşehir belediyelerine kayyum atanmasıyla başlayan süreç, üç yıl içinde HDP’nin kazandığı 65 belediyenin 48’ine kayyum atanmasıyla devam etti. Bu atamalar, HDP’nin yerel yönetimlerdeki etkinliğini büyük ölçüde azalttı ve demokrasiye yönelik endişeleri artırdı.

Patnos Belediye Eşbaşkanlarının görevden alınması, siyasi temsil ve yerel demokrasinin işleyişi açısından önemli bir vakadır. Bu olay, Türkiye’deki yerel yönetimlerin geleceği ve demokratik süreçler üzerindeki siyasi etkileri açısından dikkat çekici bir örnek teşkil etmektedir. Yerel seçimlerde güçlü bir aday profili ile çıkan HDP, seçimlerden sonra yaşanan bu gelişmelerle ciddi bir siyasi baskıyla karşı karşıya kalmıştır. Bu durum, demokratik meşruiyet ve siyasi çeşitliliğin korunmasının önemini bir kez daha gündeme getirmiştir.

Advertisement
Devamı için tıkla

Genel

Hakkari’de 3 Harfli Markette Skandal: Çocuğu Depoya Kilitlediler

Hakkari’de ‘üç harfli’ olarak tabir edilen zincir marketlerden birinde yaşanan olay büyük tepki çekti. İddiaya göre bir çocuk, bir çikolata yüzünden market deposuna kilitlendi ve 2 saat boyunca da burada tutuldu.

HABER MERKEZİ – Hakkari Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (HESOB) Başkanı Muharrem Tekin, kent merkezinde bulunan bir zincir markette bir çocuğun “bir çikolata yüzünden market deposuna kilitlendiği” iddiasında bulundu.

Duruma tepki gösteren Tekin, çocuğun depodaki halini ve masanın üstünde çaldığı iddia edilen 2 adet çikolatanın göründüğü fotoğrafı paylaştı.

Başkan Tekin sosyal medya hesabından konuya ilişkin şu paylaşımı yaptı:

Advertisement

“Hakkari’de 3 harfli zincir marketlerden biri bu çocuğu bir çikolata için 2 saat boyunca depoya kapatmış. Sonra babasına haber veriyorlar. Babası markete gelince çocuğunun depoya kapatıldığını görüyor. Sizin o milyon dolarlarınızı o çocuğun tek bir tırnağına kurban ederiz. Bu zincir marketin yetkilileri babadan ve bu çocuktan özür dileyip, yaptıkları bu utanç davranışın farkına varmazlarsa, ismini açıklar, oradan alışveriş yapılmaması yönünde protesto kampanyaları başlatacağız.”

Hakkari’de 3 harfli zincir marketlerden biri bu çocuğu bir çikolata için 2 saat boyunca depoya kapatmış. Sonra babasına haber veriyorlar. Babası markete gelince çocuğunun depoya kapatıldığını görüyor.

Sizin o milyon dolarlarınızı o çocuğun tek bir tırnağına kurban ederiz. + pic.twitter.com/FAbOsUT9Ks

Advertisement

HAKKARİ BAROSU’NDAN TEPKİ

Hakkari Barosu Çocuk Hakları Merkezi de sosyal medya hesabından konuya dair şu açıklamayı yaptı:

“Kamuoyuna yansıyan ve Hakkari’de bulunan zincir marketlerden birinde, bir çocuğu 2 saat boyunca depoya kapatmak suretiyle ve üstelik ağırlaştırıcı sebeplerle kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçunu işleyen şahısların bu onur kırıcı eylemi; çocuğun toplumsal yaşamdaki fiziksel ve psikolojik sömürüsünü içeren bir tehdit niteligindedir. Çocuğun üstün yararı geregince ilgili fotoğrafın yayınlanmaması gerektiğini belirtmekle sürecin takipçisi olacağımızı kamuoyuna duyuruyoruz.”

Advertisement
Devamı için tıkla

Genel

Yürüyen Merdiven Küçük Çocuğun Parmaklarını Kopardı

Konya Ereğli’de alışveriş merkezinde 1.5 yaşındaki Mert Ali yürüyen merdivende düşerek yaralandı. 3 parmağı kopan çocuk, ilk yardım sonrası Konya’ya sevk edildi, inceleme başlatıldı.

Konya’nın Ereğli ilçesinde bulunan bir alışveriş merkezinde dün saat 17.00 sıralarında meydana gelen talihsiz bir olayda, 1.5 yaşındaki Mert Ali Taban ailesiyle birlikteyken bir üst kata çıkmak üzere yürüyen merdivene bindi. Bu sırada, küçük Mert Ali dengesini kaybederek düştü.

Kazanın etkisiyle Mert Ali’nin 3 parmağı yürüyen merdivenlere sıkıştı ve maalesef kopma meydana geldi. Ailesinin çığlıkları üzerine olayı fark eden alışveriş merkezi görevlileri hemen merdiveni durdurdu ve durum polis ile sağlık ekiplerine bildirildi.

Advertisement

Kanlar içinde kalan Mert Ali, olay yerine hızla ulaşan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ereğli Devlet Hastanesi’ne acil olarak kaldırıldı. Ayrıca, tamamen kopan parmağının bir kısmı, polis ve görevliler tarafından yapılan aramalar sonucunda merdivende bulundu. İlk müdahalenin ardından, kopan parmakların yerine dikilmesi için Mert Ali, Konya’ya sevk edildi. Bu üzücü olayla ilgili olarak gerekli incelemeler başlatıldı.

Bu kaza, alışveriş merkezlerindeki yürüyen merdiven güvenliği konusunda ciddi endişeleri gündeme getirdi ve yetkililerin bu konuda daha dikkatli olmaları gerektiğini vurguladı.

Advertisement
Devamı için tıkla

Genel

ÖZEL HABER… ‘DAĞITILAN KİTAPLAR İLE EĞİTİM SİSTEMİ UYUMLU DEĞİL’

2023-2024 Eğitim Öğretim yılının başlaması ile birlikte ek kaynak tartışmaları da yeniden gündemdeki yerini aldı. Öğretmen F.D. eğitimde ek kaynak ve ek kaynakların belli yayın evlerinden alınmasının eğitimde FETÖ’cü anlayışın halen kendisini dayatması olarak yorumlarken, Eğitim Sen Van Şube Başkanı Murat Atabay ise mevcut eğitim sisteminde ek kaynak almanın zorunlu olduğunu belirterek, “varolan eğitim sistemi sınav endeksli bir eğitim sistemi. MEB’in verdiği kaynaklar ise bu sisteme uyumlu değil. Özellikle merkez okullar başarıyı hedeflediklerinden, zorunlu olarak ek kaynaklara yönelmektedirler” ifadelerini kullandı.

ÖZEM HABER: MUHİTTİN BOTAN

2023-2024 Eğitim Öğretim yılı başlarken, yaşanan ekonomik kriz ve fahiş fiyat artışları velileri kara kara düşündürüyor. Geçen yıllara nazaran fiyatı 4-5 kat artan kırtasiye malzemeleri velileri kara kara düşündürürken, ek kaynak alımları velileri daha da zor durumda bırakıyor.

BAKANLIKTAN EK KAYNAK YÖNETMELİĞİ

Eylül 2021 yılında Milli Eğitim Bakanlığı yayımladığı genelgede ek kaynaklar konusuna değinerek, “Bakanlık tarafından belirlenmeyen ders kitapları ile okutulacak diğer eğitim araçları öğrencilere aldırılamaz” tespitine yer veriliyor ve ardından şu ifadeler kullanılıyor: “Söz konusu madde hükmüne ve daha önceden yapılan uyarılara rağmen Bakanlığımıza ulaşan dönüşlerden okullarımızda yardımcı materyallerin (öğrenci çalışma kitabı, öğretmen ve öğrencilere kaynak ve yardımcı olacak basılı ve elektronik ortamdaki her türlü ders araçları) sınıf içerisinde kullanıldığı, bu materyallerden ödev verildiği ve dolayısıyla velilerin de eğitim materyallerini almaya mecbur kaldıkları anlaşılmaktadır. Öğrenme-öğretme süreçlerinde uygun eğitsel materyal kullanımı; öğrencilerin bilgileri hatırlaması, pekiştirmesi, öğrenmelerinin kolaylaşması ve zenginleşmesi, derse katılımlarının artması açısından önemli katkılar sunmaktadır.

Bu nedenle, öğretmen ve öğrencilerimize dağıtımı yapılan ders kitaplarının yanında öğrenme-öğretme sürecine destek olmak için birbirinden farklı eğitsel özellikleri ile amaçları olan ve yazımız eki listede detayları bulunan yardımcı kaynaklar Bakanlığımız tarafından yayımlanıp kullanıcıların erişimine açılmaktadır. Bakanlığımızca öğretmen ve öğrencilerimize dağıtımı yapılan ders kitapları ve ek listede yer alan yardımcı kaynakların dışındaki diğer materyallerin; okullarda/kurumlarda reklam ve tanıtımının yapılmasına izin verilmemesi ve velilere maddi külfet oluşturacak uygulamalardan kaçınılması gerekmektedir. Bu kapsamda yönetici ve öğretmenlerimizin konu hakkında bilgilendirilmeleri hususunda gereğini rica ederim.”

Advertisement

Genelgeden de anlaşılacağı üzere bakanlık, “siz herhangi bir materyal aldıramazsınız, alınması gereken her türlü kaynak ve ek kaynağı biz hazırlayıp vereceğiz” denilmektedir.

‘EĞİTİM SİSTEMİ VE MEB’İN VERDİĞİ KAYNAKLI UYUMSUZ’

Şuan varolan eğitim sisteminin yanlış olduğunu savunan Eğitim Sen Van Şube Başkanı Murat Atabay, bu eğitim sisteminin hem öğrencileri hem de eğitim emekçilerini haksız bir yarışın içerisine soktuğunu kaydederek, “şuanki eğitim sistemi, sınav odaklı bir sistem. Kişinin yeteneğini, ilgi alanlarını ortaya çıkartan bir eğitim sistemi değil. Dolayısıyla tasvip ettiğimiz bir sistem değil. Bu bir yana, bakanlığın basımını yaptırdığı kaynaklar ile eğitim sistemi de uyumlu değil” dedi.

Bakanlığın kaynak, ek kaynak alımını bir nevi yasakladığını, ancak eğitim sisteminin de sınav endeksli bir sistem olduğunu, bakanlığın dağıttığı kaynakların ise bunu karşılamadığını söyleyerek, “böyle olunca, özellikle de merkez okullar başarıyı hedeflediklerinden zorunlu olarak ek kaynaklara yöneliyor. Çünkü okul başarısı artırmak, LSG’de, YKS’de daha fazla başarılı öğrenci çıkartmak için ek kaynak aldırıyorlar. Öğretmenler de sınıflarının en başarılı sınıf olması için onlar da ek kaynak aldırmak zorunda kalıyorlar” dedi.

Advertisement

‘OKUL DA ÖĞRETMEN DE VAROLAN EĞİTİM SİSTEMİ İÇERİSİNDE BAŞARILI OLMAYI HEDEFLİYORLAR’

Atabay, eğitim sisteminin, test odaklı olduğunu hatırlatarak, “öğrencilerin mümkün merketebe daha çok soru çözmesi gerekiyor. Çünkü başarı ölçütü sınavlar olan bir eğitim sisteminden bahsediyoruz. Okulun başarısı, öğretmenin başarısı, öğrencinin başarısı bu şekilde belirleniyor. Dolayısıyla öğretmen mevcut eğitim sistemi içerisinde en iyi başarıyı yakalamak için çabalıyor ve ek kaynak aldırmak durumunda kalıyor” şeklinde konuştu.

‘BELLİ YAYIN EVLERİ VE KIRTASİYELER ÖN PLANA ÇIKIYOR’

Belli yayın evlerine yönelik kaynakların alınmasına yönelik de değirlendirmelerde bulunan Atabay, “Zaman zaman, ‘sınavlarda şu yayın evlerine ait kaynaklarda sorular çıktı’ gibisinden şeyler konuşuluyor. FETÖ’de de benzer şeyler vardı. Kendilerine yakın yayın evleri ile anlaşır, onların yayınevlerinden çıkan yayınlardan sorular çıkardı. Böylece her kes onların kaynaklarına yönelirdi” dedi. Her ilde anlaşmalı olunan belli kırtasiyelerin bulunduğunu, aynı şekilde anlaşmalı olunan yayın evlerinin bulunduğunu söyleyen Atabay, “Hükümet kendisine yakın yayın evleri ile çalışıyor, onları ön plana çıkartıyor. Merkezi ve yerel tekelleşme var” değerlendirmesini yaptı.

‘ÖĞRETMENLER YAYIN EVLERİNE SORU SATIYOR’

MEB’in verdiği kaynak ve ek kaynakların sınav ve başarı odaklı olmadığını hatırlatan Atabay, “çok sayıda öğretmen yayın evlerine soru satıyor. Ciddi bir organizasyon ve emeğin karşılığı verilerek kaliteli, sınav odaklı, sisteme uyğun kaynaklar oluşturulabilir. Tekrardan altını çizmekte fayda var, biz bu eğitim sisteminin kesinlikle yanlış olduğunu belirtiyoruz. Ama madem sistem değiştirilmiyor, o halde sistem ile uyumlu kaynak ve ek kaynaklar dağıtın” şeklinde konuştu.

Advertisement

‘EK KAYNAK EĞİTİMDE FIRSAT EŞİTLİĞİNİ YOK EDİYOR’

Meselenin ek kaynak alıp almamanın ötesine geçitiğini de kaydeden Atabay, “Eğitimde ciddi bir fırsat eşitsizliği var. Örneğin, Ankara’nın Çankaya ilçesinde eğitim gören bir öğrenci ile Van’da eğitim gören bir öğrenci aynı koşyullara ve fırsata sahip olabilir mi? Aynı şeyi Van için de söyleyelim; Van’ın merkez okullarında eğitim gören bir çocuk ile kentin ücra köşelerinde eğitim gören çocuklar aynı fırsata mı sahiptir? Bu sorulara olumlu cevaplar vermek mümkün değil. Alınan ek kaynaklar, bahsettiğimiz eğitimde fırsat eşitliğini adeta ortadan kaldırıyor. Bu ekonomik koşullarda zar zor geçimlerini sağlayan aileler, ek kaynak alma koşullarına sahip değiller. Dolayısıyla kimi okullar sınavlara çok daha iyi hazırlanırken, kimi okullar da bundan oldukça uzakta. O okullarda bulunan öğretmenler ek kaynak almak isteseler de velilerin yoğun tepkisi ile karşılaşıyorlar” dedi.

‘ÇOCUKLAR EĞİTİMDEN DIŞLANIYOR’

Devam eden ekonomik krizin sanılandan çok daha derin olduğunu da sözlerine ekleyen Atabay, “ne yazık ki okula aç gelen çocuklar var. Kendi çocuğuna bir lokma bir şeyler hazırlama şansına sahip olamayan aileler, ek kaynak nasıl alsınlar ki? Ama sistem de bu şekilde, çocukların geleceği de bu sistem üzerinden yekilleniyor. Haliyle her yönüyle fırsat eşitliğini ortadan kaldıran bir durum ile karşı karşıyayız. Tüm bu söylediklerimizi bir araya getirdiğimizide, mevcut sistem ve ekonomik durum yan yana getirildiğinide, ekonomik dumununa göre çocukların eğitimden dışlandıklarını görüyoruz” tespitinde bulundu.

ÖĞRETMEN F.D.: BAŞARIYA ODAKLANAN OKULLAR EK KAYNAK ALMAK ZORUNDA

Van’da bir ortaokulda öğretmen olan F.D. de ek kaynak alımının zorunluğu olduğunu kaydederek, “bizlerin sistemi benimseyip benimsemediği bir yana, mevcut sistemde başarılı olan öğrenci, öğretmen ve okulların ek kaynak almaktan başka seçenekleri yok. Özellikle de merkez okullar başarı odaklı okullar olduğundan ek kaynak alıyorlar” dedi.

Advertisement

Merkezi sınavlarda sorular sorular ile dağıtılan kaynak ve ek kaynakların pek bir alakasının olmadığını da söyleyen öğretmen F.D. eğitimde FETÖ anlayışının halen de kendisini dayattığını söylerken, mevcut eğitim sisteminde fırsat eşitsizliğinin daha da derinleştiğini sözlerine ekledi.

VELİLER ÖĞRETMENLERİ ŞİKAYET EDİYOR

Ek kaynak alımı, velilerin de hoşnutsuzluğuna yol açıyor. Kimi veliler kaynak alımına yanaşmıyorken, kimi veliler de çareyi öğretmenleri ve okul idaresini şikayet etmekte buluyor.

Ek kaynak talebinde bulunulmasından rahatsız olan Ayşe isimli bir veli, çareyi “Şikayet Var” yazmakta buluyor ve şikayetini yu şekilde dile getiriyor:

Advertisement

“Kardeşim devlet okuluna gidiyor. Neredeyse tüm hocalar kaynak kitap istiyor. İngilizce hocasının istediği kitap seti ise 3.500 TL. Bunu zorunlu kılıyorlar ve bundan ders işleyip sınav yapıyorlar. O zaman MEB neden kitap dağıtıyor? Neden kaynak kitap aldırmak okullarda yasaklanmıyor? MEB’in dağıttığı kitaplar derslerde kullanılmayacaksa boşuna kağıt israfı yapılıyor. Buna bir çare bulunmalı. Herkesin bu kadar durumu olsa devlet okuluna değil özel okula gönderirdik. Devlet okullarında kaynak kitaplar yasaklanmalı. Bu konuda acil dönüş yapılmasını talep ediyorum.”

Devamı için tıkla

Genel

Öğrenci ve Velilere Uyarı: ‘Burs Veriyorum’ Diyenlere Dikkat!

Öğrenci ve velilere önemli bir uyarı yapıldı. Dolandırıcıların bu kez adresi, maddi durumu kötü olan öğrenci ve veliler oldu. Maddi durumu iyi olmayan öğrenci ve velilere “burs verme” vaadiyle dolandırıldıkları ortaya çıktı.

AJANS65 TV – Gazeteci Murat Ağırel, dolandırıcılıktaki yeni yönteme dikkat çekti. Dolandırıcılar, bu kez maddi durumu iyi olmayan öğrenci ve velileri hedef alıyor. Ağırel, “Farkındaysanız ekonomi ne zaman bozuldu ve enflasyon tepetaklak oldu, dolandırıcılık vakaları, karapara aklama sistemleri, sanal bahisler, kumar vb. tüm toplumu bozan olaylar arttı” tespitlerine yer verdi. 

Bu günkü köşe yazısında veli ve öğrencileri bekleyen büyük tehlikeye dikkat çeken Ağırel, “Özellikle dolandırıcılık konusunda mağdurlardan ele geçirilen paranın takibinin imkânsızlaştırılması adına yeni bir sistem kurdular” uyarısını yaptı.

Ağırel köşe yazısında şu bilgililere yer veriyor:

Advertisement

‘HESAP KİRALAMA!’

“Yüzde 5 kazanç vaadi, burs vaadi veya “icralık olanlara, sicili bozuk olanlara, kredi borcunu ödeyemeyenlere, paraya ihtiyacı olanlara, gün içerisinde kefilsiz kredi sağlıyoruz” vaatleri ile başvuranların hesaplarını kiralıyorlar.

Binlerce hesap dolandırıcılar tarafından atlama hesap olarak kullanılıyor. Dolandırıcılıktan veya sanal bahisten elde edilen para yurttaşların hesaplarına sıra ile aktarılıyor. Aktarılan para en sonunda takibi çok zor olan kripto paralara çevriliyor.

Anne ve babalara sesleniyorum, yurttaşlara çağrı yapıyorum uyarılarımı lütfen dikkatlice okuyun.

Advertisement

‘MAĞDURLAR GRUPLAR KURMAYA BAŞLADI’

Bir grup vatandaş bana ulaştı. Artık sayıları o kadar fazla hale gelmiş ki grup kurarak başlarına gelen felaket hakkında ne yapmaları gerektiğini konuşur vaziyete gelmişler. Kimisi öğrenci, kimisi ev hanımı, kimisi işsiz, kimisi emekli…

Anlatayım.

İ.N. isimli genç bir öğrenci kardeşimiz. www.bursveriyoruz.net adlı bir siteye burs başvurusunda bulunuyor. Sedef Agar isimli (ad, soyad sahte olabilir) bir kişi “0533 024 81 68” numaralı telefondan İ.N. isimli öğrenciye ulaşıp “Dokuz ay boyunca geri ödemesiz burs desteği sağlıyoruz. Her ay hesabınıza kesintisiz 2.500 TL para yatıracağız” diyor. Devamla, “Başvurunun onaylanması adına IBAN numaranıza 105 TL aktarım sağlandı. Vermiş olduğumuz IBAN’a 103 TL olarak iadesini sağlar mısınız? 2 TL işlem ücreti kesiyor banka, sizden gitmemesi için açıklama kısmı oluyor para aktarırken oraya isim soyisminizi veya burs için gönderilen paranın iadesini yapınız. 3 gün içerisinde size mesaj ile dönülecektir” ifadeleriyle mesaj gönderiliyor.

Advertisement

Genç kardeşim hesabında Sedat Kılıçaslan isimli kişi tarafından ve Enes Sumeli adlı kişilerden gönderilen 205 TL parayı görüyor ve aynı IBAN numarasına değil de başka bir IBAN numarasına gönderilmesi istendiği için durumdan şüpheleniyor. Genç kardeşimize tehdit üzerine tehdit mesajları geliyor. Ardından “0507 407 45 65” numaralı telefondan genç kardeşimizin babasına ulaşıyorlar ve “Parayı bize iade edin, yoksa senin ve kızının a…, bilgileriniz elimde, bu bilgiler ile kızının da senin de hayatını bitireceğim…” diye tehdit ve hakaretlerde bulunuyorlar. Baba konu hakkında şikâyetçi oldu.

UYDURMA VAKIFLARLA ‘BURS VERME’

Ya ailelerin haberi olmadan bu tuzağa düşen gençler?

Sosyal medyada uydurma bir vakıf adı ile “Burs veriyoruz” vaadi diye gençlere ulaşıyorlar. Ya da gençler ailelerine destek olabilmek adına reklam verilen sitelere başvuru yapıyorlar. Yaptıkları başvuru hayatlarını kâbusa çeviriyor. Dolandırıcılar gençlerden tüm kimlik bilgilerini ve öğrenci bilgilerini alıyorlar ve elektronik para uygulamalarını indirmelerini ve hesap açmalarını istiyorlar. Destek alacağını düşünen gençler ne yazık ki dolandırıcıların ağına düşüyor. Adlarına elektronik para uygulamalarından hesaplar açılıyor. Dolandırıcılık faaliyetlerinde kullanıyorlar.

Advertisement

KREDİ ÇEKME SORUNU OLANLAR DİKKAT!

Diğer bir yöntem ise “kredi çekme sorunu yaşayan herkese profesyonel danışmanlık hizmeti ile profesyonel çözüm” vaadi ile kişilere ulaşıp hesap bilgilerini alıyorlar. Hem ek gelir elde etmek isteyen hem hesaplarının düzelmesini isteyen kişiler tüm banka hesaplarını dolandırıcılara teslim ediyorlar. Dolandırıcılar bahis veya dolandırıcılık paralarını bu hesaplara aktarmaya başlıyorlar. Hesap sahibi bihaber şekildeyken kendisine gelen mahkeme evrakını gördüğünde dolandırıldığını ve artık kendisinin de dolandırıcılık suçlaması ile karşı karşıya kaldığını anlıyor. Hayatları kâbusa dönüyor ve ağır ceza mahkemelerinden ceza alıyorlar.

Değerli dostlar…

Bu dolandırıcıların kimlikleri gerçek olmadığı için bulunması zor oluyor ancak hesap sahipleri gerçek kişiler olduğu için tüm dolandırıcılık davasında yargılanan bu kişiler oluyorlar. Dolandırılan insanların mağduriyeti giderilse dahi açılan kamu davasında mahkûm oluyorlar.

Advertisement

Hata yaparak dolandırıcılara hesaplarını kiralayan bu kişiler asıl dolandırıcıların peşine düşmüş ve tespit etmeye çalışmışlar.

Dolandırıcıların hesaplarını takip eden bu kişilerden birisi, TRANSCAN adlı kripto hesapta toplanan dolandırıcılık parasını tespit etmiş. Ekran görüntüsüne göre hesapta tam 12 milyon 105 bin dolar para var. Paranın dakika dakika hesaplara girişini belgelemişler.

Uzatmayayım… Tek dileğim yöntemlere aşina olup dikkatli olmanız.” (Cumhuriyet)

Advertisement
Devamı için tıkla

Genel

Vahşice Katledilmişti, Ailesi Para Karşılığı Davacı Olmadı

Tüm ülkenin hayretler içerisinde izlediği İstanbul Esenyurt’taki tekel bayisindeki cinayette, katledilen Batuhan Bayındır’ın ailesi para karşılığında davacı olmaktan vazgeçti.

AJANS65 TV – İstanbul Esenyurt’taki Güzelyurt Mahallesi’ndeki tekel bayisine gelen 4 kişinin, 28 Temmuz gecesi tartıştıkları kişilere ateş etmesi sonucu Yunus Emre Erzen ve Batuhan Bayındır hayatını kaybetti, Yusuf Erzen yaralandı. Saldırıyla ilgili gözaltına alınan 8 kişiden 4’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tv100’ün haberine göre yaşamını yitiren Batuhan Bayındır’ın ailesi 3 milyon liranın yanı sıra 2 ev, 1 kamyonet ve 1 araba karşılığında şikayetini geri çekti.

Aynı teklifin Yunus Emre Erzen’in ailesine de yapıldığı öğrenildi. (HABER MERKEZİ)

Advertisement
Devamı için tıkla

Çok Tıklananlar


KAPAT